Karolina Umińska Gabinet Wsparcia i Rozwoju

Psycholog coach trener pomoc wsparcieMoje studia

Studia magisterskie

Psychologia
na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach

Studia podyplomowe

Psychologia Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Studia podyplomowe

Akademia Profesjonalnego Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studia podyplomowe

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Społecznym w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie

Moja historia

Moja wiedza ma swoje korzenie w studiach psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim.
Z czasem eksplorowałam kolejne ciekawe dla mnie tematy. Od razu po studiach postanowiłam wejść w diagnozę psychologiczną i praktyczną wiedzę, więc mój wybór padł na studia podyplomowe z zakresu: Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Coraz częściej sięgałam do działań wspierających, więc rozpoczęłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Skończyłam kursy z trenerstwa i doradztwa zawodowego.

Do wachlarza moich kompetencji dołożyłam dwa lata temu Coaching na Akademii Profesjonalnego Coachingu WSB w Dąbrowie Górniczej. I się zakochałam w nim bez pamięci.

Aktualnie rozpoczęłam kolejne studia podyplomowe: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Społecznym w WSB w Chorzowie.

Na co dzień pracuję w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi na stanowisku psychologa szkolnego, gdzie prowadzę zajęcia o charakterze terapeutycznym z uczniami, warsztaty dla klas oraz działania na rzecz rodziców i rodzin uczniów. Prowadzę Trening Umiejętności Społecznych.

Przez długi czas pracowałam w poradni psychologiczno – pedagogicznej jako psycholog – diagnosta i trener.
Mam stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
Współtworzyłam Stowarzyszenie ENERGIA MOTYLA – prowadziłam tam warsztaty i szkolenia z tematów rozwoju osobistego, coaching oraz działania wspierająco – terapeutyczne. Dalej współpracuję aktywnie z różnymi Organizacjami Pożytku Publicznego.