Karolina Umińska Gabinet Wsparcia i Rozwoju

Psycholog coach trener pomoc wsparcie

Zdrowie psychiczne - co to takiego?

Pewnie nie będziesz zdziwiony/zdziwiona jak napiszę zdanie: „Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne” .
Hmmm… Wydaje Ci się, że to tylko truizm? Wyobraź sobie, że wcale tak nie jest , że o naszym zdrowiu psychicznym bardzo często zapominamy. 
Wystarczy tylko, jak przypomnisz sobie, ile razy byłeś/byłaś nadmiernie wymagający/ wymagająca wobec siebie? 
Ile razy spałeś /spałaś zbyt mało? 
Ile razy nie słuchałeś /słuchałaś swoich potrzeb i emocji? 
Często uważamy, że dobrostan psychiczny to coś, co jest nam dane raz na zawsze i nie wymaga „doglądania” . 
 
 
Czym jest zdrowie psychiczne? Jak jest rozumiane? 
Zdrowie psychiczne wg WHO w przyjętej w 1948 r. Konstytucji określane jest  jako „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka” . Pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane z uwagi na swoją wieloznaczność, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne odczucia, jednostkowe doświadczenia oraz wypływające z różnych nurtów koncepcje psychologiczne wpływają na jego rozumienie oraz proces operacjonalizacji i przeprowadzane badania. 
Większość psychologów, socjologów i lekarzy zgadza się jednak, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne. Oznacza to, że brak postawionej diagnozy z obszaru chorób psychicznych nie jest tym samym, co zdrowie psychiczne. 
 
Według koncepcji J.Shedlera i D.Westena człowiek zdrowy psychicznie m. in. :
• Potrafi skutecznie wykorzystywać swoje talenty, umiejętności i energię.
• Lubi wyzwania; znajduje przyjemność w osiągnięciach.
• Odnajduje sens w przynależności i wkładzie w większą społeczność (np. organizację, kościół, sąsiedztwo).
• Jest empatyczny i wrażliwy, reaguje na potrzeby i uczucia innych osób.
• Docenia i reaguje na humor.
• Jest pogodzony z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości; odnalazł w nich znaczenie i skorzystał z nich.
• Dobrze odnajduje się w sytuacjach społecznych.
• Potrafi odnajdywać zadowolenie i radość w aktywności życiowej. 
• Wyraża afekt w sposób odpowiedni i adekwatny do sytuacji.
• Posiada standardy moralne i etyczne, i stara się im sprostać.
• Jest w stanie podejść do problemów w oryginalny sposób;
• Posiada wgląd psychologiczny; jest w stanie zrozumieć siebie i innych w subtelny i złożony sposób.
• Jest w stanie tworzyć bliskie i trwałe przyjaźnie oraz związki, charakteryzujące się wzajemnym wsparciem i dzieleniem doświadczeń. (za: Szkoła Trenerów Meritum, Katowice). 
 
A co Ty o tym sądzisz? 
W jakim stopniu (na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 10 oznacza zdecydowanie tak) subiektywnie spełniasz te kryteria? 
Potrzebujesz więcej informacji na temat zdrowia psychicznego? – zapraszam do kontaktu. 
"Nigdy nie jest za późno – za późno by zmienić swoje życie,
za późno by być szczęśliwym."
Jane Fonda
Aktorka