Karolina Umińska Gabinet Wsparcia i Rozwoju

Psycholog coach trener pomoc wsparcieDla rodzica

Wsparcie dla dziecka i rodziny

Rola rodzica niesie ze sobą całą gamę różnorodnych emocji i jest jednym z większych wyzwań systemu rodzinnego.Jako rodzice, czasami tęsknimy za wewnętrzną równowagą i spokojem.
Zdarza się ze zapominamy o własnych potrzebach emocjonalnych i społecznych.
Czasami jesteśmy przepełnieni smutkiem, żalem lub złością, czujemy niepokój lub bezradność, szczególnie, kiedy nasze dziecko doświadcza jakiejś trudności.
Czasami chcielibyśmy upewnić się, że nasze dziecko rozwija się prawidłowo lub pragniemy otrzymać empatyczne i profesjonalne wsparcie.

Często zadawane pytania

Konsultacja rodzicielska to spotkanie obojga rodziców lub opiekunów dziecka z psychologiem.

Podczas takiego spotkania z Waszą rodziną:
• zbieram dokładny wywiad, dot. sfery rozwoju psychomotorycznego dziecka, jak i obserwowanych przez Was trudności i zachowań, które wywołują niepokój.
• możecie opowiedzieć o powodach zgłoszenia z własnej perspektywy, podzielić się spostrzeżeniami, obawami, troskami czy oczekiwaniami.
• konsultacja rodzicielska jest wstępem do dalszej diagnozy i obserwacji.
• zdarza się, że po zapoznaniu się z Waszą relacją uznaję, że potrzebna jest praca wyłącznie dla podsystemu rodzicielskiego, a dziecko w ogóle nie jest zapraszane do gabinetu, gdyż jego udział jest zbędny.
• najczęściej jednak jest to współpraca zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami.

Zdarza się, że rodzice wyrażają zaskoczenie, dlaczego właśnie ich zapraszam, skoro zgłaszają się z obawą czy objawem u dziecka.

Wy jako rodzice jesteście bardzo ważni, bo nawet najlepiej przygotowana terapia dziecka ma niewielkie szanse na powodzenie bez waszego udziału. Wasze dziecko nie żyje w próżni, należy do systemu jakim jest rodzina. W tym systemie każdy element stanowi integralną część całości i jest tak samo ważny (napisze Wam o tym kiedyś szerzej ).
Jeśli Wasze dziecko znajduje się w regularnej terapii psychologicznej, to wciąż jest to JEDYNIE godzina tygodniowo. Pozostały czas dziecko spędza w WASZEJ rodzinie i pozostaje pod jej wpływem. Ważne jest, abyście znali i rozumieli zalecenia, mieli możliwość wyrażać własne poglądy, a przede wszystkim, abyście byli w tym procesie terapeutycznym otrzymali wsparcie.

Udział obojga rodziców jest ważny, jeśli mają z dzieckiem stały kontakt i wywierają wpływ na jego rozwój. Bez względu na to, czy wychowujecie dziecko wspólnie czy osobno; czy jesteście parą, małżeństwem lub też po rozstaniu, dla Waszego dziecka pozostajecie ważni.

Oczywiście zdarza się, że równoległy udział rodziców w tej samej konsultacji nie jest możliwy, albo też nie mają ochoty na wspólne spotkanie. Wówczas proponuję, aby taka konsultacja odbyła się w podobnym przedziale czasowym, z każdym z rodziców z osobna.

Często zdarza się też, że rodzice mają zupełnie inne podejście do dziecka, inne wzorce, poglądy czy postawy wychowawcze. Tym bardziej jest ważne, abym wysłuchała i zobaczyła, co niosą ze sobą te różnice. Warto poruszyć i ujrzeć różne perspektywy, doceniać je i uporządkować, tak by mogły stać się wartością, a nie rodzić niezgodę czy chaos.

Pierwsza konsultacja z rodzicami dzieci do 3 roku życia odbywa się bez udziału dzieci. W pozostałych przypadkach, zapraszam razem z dzieckiem.


"To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything."

T. Tolis