Karolina Umińska Gabinet Wsparcia i Rozwoju

Psycholog coach trener pomoc wsparcieDla nauczycieli

Chciałabym Cię zapytać...

Masz poczucie, że słabnie Twoja pewność siebie i wątpisz w swoje kompetencje?
Czy czasem czujesz bezsilność w relacji z uczniami i rodzicami?
Brakuje Ci emocjonalnego wsparcia?
Chciałbyś się podzielić swoimi wątpliwościami, chcesz uzyskać pomoc w pracy z uczniem lub klasą?
Brakuje Ci nowych pomysłów w pracy wychowawczej?
Chciałbyś poszerzyć swoją perspektywę i autoanalizę?
Chcesz się ochronić przed efektami stresu i syndromem wypalenia zawodowego?

Moje propozycje dla nauczycieli

coaching edukacyjny
wsparcie 3
warsztaty dla nauczycieli
“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział,
nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał,
nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”
Janusz Korczak
Pedagog

Coaching Edukacyjny

Możesz wziąć udział w ciekawym i wzbogacającym osobistym doświadczeniu. Przeciwdziałasz ujawnianiu się wypalenia i zniechęcenia czy spadku motywacji. Możesz rozwinąć kompetencje potrzebne w roli nauczyciela, co przekłada się na poprawę jakości procesu nauczania oraz pozytywne nastawienie w interakcji z uczniem i jego rodzicem. Oznacza to również lepsze radzenie sobie ze stresem oraz presją obecną w sytuacjach szkolnych.

Jakie możesz mieć korzyści z udziału w Coachingu Edukacyjnym?

  • pomaga budować wewnętrzny obraz profesjonalnych działań;
  • daje możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy;
  • umożliwia rozwój osobisty oraz poszerzenie samoświadomości;
  • wpływa na poprawę relacji z uczniami i ich rodzicami;
  • ułatwia wyznaczanie i osiąganie celów;
  • wspomaga motywację i zaangażowanie w pracy, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu;
  • poprawia osobistą efektywność;
  • zwiększa efektywność i elastyczność w pracy;
  • daje szersze zrozumienie sytuacji, stwarza przestrzeń do autorefleksji i daje wsparcie emocjonalne.

Zapraszam do umówienia się na spotkanie

w gab
online

Współpraca
z placówkami edukacyjnymi

Jeśli jesteś osobą związaną z obszarem edukacji w roli nauczyciela. pedagoga lub dyrektora i jeśli chciałbyś uzyskać pomoc w rozwiązaniu konkretnej trudności związanej z funkcjonowaniem ucznia i jego rodziny to zapraszam Cię do indywidualnej konsultacji.

Warsztaty dla nauczycieli

Kompetencje miękkie można z dużą efektywnością rozwijać i doskonalić, aby stworzyć zadowolone i satysfakcjonujące grono nauczycieli.
Jeśli, jako dyrektor szkoły, jesteś zainteresowany wspieraniem  swojego zespołu w rozwijaniu zasobów i inteligencji emocjonalnej, skontaktuj się ze mną!

Interwizja dla nauczycieli

Interwizja jest innowacyjną na rynku szkoleniowym propozycją skierowaną specjalnie do nauczycieli. Spotkania są realizowane cyklicznie.
Interwizja to świadome przyglądanie się własnej pracy z uczniem, grupą klasową i rodzicami poprzez rozmowę. Interwizja przebiega w formie wymiany myśli w kilkuosobowej grupie uczestników. Podczas spotkań dzielimy się swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem.
Mówimy o własnych spostrzeżeniach, przemyśleniach i emocjach związanych z omawianymi przypadkami. Korzyści czerpiemy nie tylko dzięki przekazywaniu własnych pytań i trudności, ale także dzięki słuchaniu i analizowaniu skutecznej pracy innych osób.
Nie ma tu oceniania osoby (jej zachowań, kompetencji czy narzędzi), ale jest aktywne poszukiwanie skutecznych metod i inspirujących rozwiązań.
Celem jest wsparcie nauczycieli poprzez wzajemną wymianę doświadczeń. Ważne jest krzewienie współpracy, dzielenie się metodami i narzędziami oraz poszerzanie wiedzy psychologicznej w pracy z uczniem i rodzicami oraz grupą klasową. Celem takiego procesu jest również rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczestników oraz nabywanie perspektywy relacyjnej.
Zapraszam wszystkich nauczycieli, zarówno tych początkujących, jak i z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, z Katowic i okolic na spotkania.

Skontaktuj się ze mną

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o realizowanych warsztatach!

"Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt. Płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału, stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech."

Carl Rogers